II Congrés Protestant de Catalunya

Imatges del II Congrés Protestant de Catalunya

1, 2 i 3 de Novembre de 2001