Video de presentació

Vídeo de presentació del 3r Congrés Protestant de Catalunya

Vídeo de presentació del 3r Congrés Protestant de Catalunya