Organització

 

Comitè Organitzador III Congrés Protestant

President Benjamí Planes Unió Esglésies Baptistes de Catalunya
Secretari d’Organització Guillem Correa Església Evangèlica Metodista Unida

Plenari del Consell Evangèlic

Fidel Caralt Federació d’Església Evangèliques Independents d’Espanya- Catalunya
Andreu Dionís Unió Esglésies Baptistes de Catalunya
Jordi Galdeano Assemblees de Déu
Ismael Gramaje Unió Esglésies Baptistes de Catalunya
Francesc Lobato Assemblees de Déu
Joan Miró Assemblees de Germans
Rubén Miyar Federació d’Església Evangèliques Independents d’Espanya- Catalunya
Juli Pérez Església Betània
Josep Lluis Suárez Església Mennonita i germans en Crist
Maria Dolors Taengua Unió Esglésies Baptistes de Catalunya
Conxa Tendero Assemblees de Déu
Jaume Torrado Església de Déu
Salvador Villar Unió Esglésies Baptistes de Catalunya
Susanna Woodcock Església Evangèlica Reformada Episcopal- Comunió Anglicana

Anomenats per les famílies denominacionals

Carles Capó Església Evangèlica de Catalunya
Armand Forero Federació d’Esglésies Apostòliques Pentecostals d’Espanya- Catalunya
Josep Maria Martínez Església de les Bones Noticies
Ricard Polbach Església de la Bíblia Oberta
Joan Valentí i García Església de Filadèlfia

Amb el suport de: