Actes de Presentacio del III CPC

Video de presentació

Vídeo de presentació del 3r Congrés Protestant de Catalunya

Presentació a Lleida

Acte de Presentació a Lleida Imatges de l’acte de presentació del III Congrés Protestant de Catalunya al Lleida, el 28 de maig 2011.

Presentació al Gironès

Acte de Presentació al Gironès Imatges de l’acte de presentació del III Congrés Protestant de Catalunya al Gironès, Banyoles, 17 de maig 2011.

Presentació al Tarragonès

Acte de Presentació al Tarragonès Imatges de l’acte de presentació del III Congrés Protestant de Catalunya al Tarragonès,  Reus, 14 de març 2011.

Presentació al Forum Social

Acte de Presentació al Fòrum Social de Diaconia Imatges de l’acte de presentació del III Congrés Protestant de Catalunya al VII Fòrum Social de Diaconia, 22 de gener 2011.

Presentació al Culte Unit

Acte de Presentació al Culte Unit Imatges de l’acte de presentació del III Congrés Protestant de Catalunya al Culte Unit a Barcelona el 8 de gener 2011

Presentació al CEIC

Acte de Presentació al CEIC Imatges de l’acte de presentació del III Congrés Protestant de Catalunya al Comitè Evangèlic per a la Immigració, 11 de desembre 2010.

Presentació al Baix Llobregat

Acte de Presentació al Baix Llobregat Imatges de l’acte de presentació del III Congrés Protestant de Catalunya al Baix Llobregat (Cornellà, 26 de febrer 2011).  

Actes de presentació

Presència en els Territoris

El III Congrés Protestant de Catalunya ha nascut amb la vocació d’escoltar-nos els uns als altres. Per aquesta raó, s’han organitzat tot un seguit d’actes abans de celebrar el Congrés en tots aquells territoris que han manifestat el seu interès.

Aquests actes han tingut una triple significació:

  • Primer, Fer més propera la celebració del 30è Aniversari del Consell Evangèlic de Catalunya.
  • Segon, Presentar el Pla d’Acció Catalunya 2011-2021.
  • Tercer, Iniciar el procés de reflexió que es vol endegar amb el III Congrés.

Els actes s’han celebrat:

Barcelonès,

Baix Llobregat

Tarragonès.

Gironès.

Lleida,

D’altres esdeveniments,