Ponència marc

UNITS PER A LA MISSIÓ

Escoltant-nos els uns als altres


Introducció general

El Consell Evangèlic de Catalunya convoca per tercer cop el Congrés Protestant sota el lema “Units per a la Missió, Escoltant-nos els uns als altres”.

Aquesta convocatòria respon a les següents necessitats:

 1. Dotar-nos d’un espai comú on escoltar-nos els uns als altres i on escoltar a la societat que ens envolta però, i sobre tot, per escoltar a Déu.
 2. Analitzar i reflexionar on som, quina és la situació del nostre entorn i quines són les respostes que volem aportar a la Societat i a l’Església en la pròxima dècada.
 3. Crear un espai de comunió que ens permeti conèixer millor i valorar la riquesa i l’enriquiment de la nostra diversitat i de la nostra pluralitat com part d’una herència que suma positivament a l’hora de viure la nostra identitat.
 4. Contribuir a fer visible la pluralitat religiosa existent a Catalunya i a fer visible la nostra contribució a aquesta pluralitat des d’una proposta d’igualtat entre les diferents confessions religioses i amb la resta de la societat civil organitzada.
 5. Convocar-nos els uns als altres a la Unitat per a la Missió perquè tots som convocats per Jesús a assumir aquesta responsabilitat de la qual ningú en té l’exclusiva i per la unitat de la qual va pregar el mateix Crist.

 

 

En resposta a tots aquets reptes es presenta una Ponència Marc que és el document que serà sotmès a la consideració dels congressistes.

 

La Ponència Marc es divideix en Cinc Ponències que són les següents:

 1. Lideratge de futur.
 2. Inclusió Social.
 3. La Missió de l’Església avui.
 4. L’Impacte Cultural.
 5. La Rellevància Social.

 

Cadascuna de les Ponències es subdivideix en tres parts:

Anàlisi de la situació actual,

Prospectiva de com voldríem que fos l’Església l’any 2021 i com assolir els

Reptes de futur que ens hem plantejat, com fer-ho possible.

 

Cada Ponència ha estat redactada per un molt ampli equip. Els ponents principals són els següents:

 1. Lideratge de futur.                                    Pastora Maria Dolors Taengua.
 2. Inclusió Social.                                           Pastor Guillem Correa.
 3. La Missió de l’Església avui.                  Sr. Pau Simarro.
 4. L’Impacte Cultural.                                   Sra. Noemí Cortés.
 5. La Rellevància Social.                              Sr. David Garrofé.