L’impacte Cultural

Ponència: L’impacte Cultural

 

Anàlisi:

L’Església Protestant ha estat fins ara allunyada de la vida cultural del país per raons discriminatòries, per la inèrcia de la història o perquè ens han barrat el pas a l’hora de participar en la indústria cultural. Malgrat aquestes limitacions s’ha intentat, un i un altre cop, trancar aquest cercle viciós on se’ns volia recloure i s’ha impulsat un itinerari cultural propi.

Tot això s’ha fet, fins ara, sense una indústria cultural potent darrera que ho faci possible i sense un suport polític i institucional que sigui sensible a aquesta necessitat.

En aquest moment històric dominat pel pessimisme i el desconcert, davant del pessimisme social que ens envolta hem de veure les grans oportunitats que ens presenta la nostra societat.

 

Prospectiva:

La pròxima dècada l’Església ha d’assumir el repte de:

  1. Seguir protagonitzant el diàleg interreligiós a nivell nacional, territorial i de ciutat.
  2. Fomentar un diàleg orientat a mostrar que la religió és un fenomen positiu, en si mateix i per a la resta de la societat, i que els protestants som part de la pluralitat i de la diversitat religiosa del país.
  3. Promoure la “Pedagogia de l’Acció” com el punt de trobada que ens ha de permetre caminar plegats amb altres per contribuir a eradicar el dolor a les nostres ciutats i per treballar plegats en defensa d’una Llibertat Religiosa que realment reguli els drets col·lectius de les minories religioses.
  4. Seguir treballant per aconseguir una presència digne en els mitjans de comunicació públics d’aquest país on només estigui acceptat el dret d’accés de les minories religioses sinó el de fer-ho en les condicions adients a fi d’evitar situacions de marginalitat per manca de recursos o per ubicar-nos en una graella de programació no rellevant.
  5. D’ampliar significativament una indústria cultural d’inspiració protestant que faci possible la nostra presència identitaria tant en els mitjans de comunicació tradicionals com a les noves tecnologies.

 

Reptes de futur:

Per poder assumir aquests reptes:

  1. Les Comunitats Locals s’hauran d’aplegar a nivell de ciutat a fi de poder vertebrar territorialment el diàleg interreligiós basat en la “Pedagogia de l’Acció”.
  2. El poder polític haurà d’escoltar el canvi religiós que viu el país a fi  que els mitjans de comunicació reflecteixin la diversitat i pluralitat existent.
  3. L’Església s’haurà d’unir per donar suport les indústries culturals d’inspiració protestants ja existents i per promoure’n de noves. Per la seva banda, el poder polític haurà de trobar la manera de fer possible aquesta presència.

 

L’Església haurà de promoure el coneixement i el recolzament de les dones i els homes de les seves Comunitats Locals que aportin noves mirades a l’expressió cultural des de la fe.