La Missió de l’Església

Ponència: La Missió de l’Església

Anàlisi:

L’Església Evangèlica s’ha arrelat en el nostre país de manera estable des de l’any 1868. Aquesta llarga trajectòria ha estat presidida per llargs períodes d’intolerància religiosa fruit d’uns anys precedents encara més foscos. Els pocs i descompensats períodes de Llibertat Religiosa han permès que la presència i el testimoniatge de l’Església hagi arrelat pràcticament per tot el país.

Particularment, el creixement del nombre de Comunitats Locals ha estat molt important en la darrera dècada. Tant és així que les xifres oficials ens informen, en el seu darrer document de l’any 2010, que a Catalunya hi ha 620 Comunitats Locals Evangèliques a les que hem d’afegir les més de 150 institucions de les que ens hem dotat.

 

Prospectiva:

El repte al què ha de fer front l’Església en la pròxima dècada és el de:

  1. Fomentar el desenvolupament de Comunitats Locals que siguin capaces de respondre a la necessitat de mantenir la virtut del missatge encarnat per Jesús.
  2. Respondre als nous reptes teològics que plantegen les preguntes d’una societat cada cop més allunyada dels valors cristians.
  3. Dotar-nos d’estructures flexibles, però alhora raonablement dimensionades, que facin possibles tant el treball en equip a les Comunitats Locals com el sorgiment de nous ministeris o l’ampliació de ministeris especialitzats.
  4. Mantenir la proximitat i els lligams de relació fraternal que sempre ha caracteritzat a les nostres Esglésies a les diferents ciutats i territoris de Catalunya.

 

Reptes de futur:

Per aconseguir-ho caldrà repensar la nostra eclesiologia a fi de separar allò que és cultural o fruit d’un moment de la història de l’Església del què és essencial per poder canviar els paradigmes que defineixen els nostres comportaments col·lectius.

 

Ens cal una eclesiologia que:

  1. Ens ajudi a sumar esforços en lloc de dividir-los.
  2. Ens ajudi a contribuir al creixement de les famílies denominacionals i de les Comunitats Locals en lloc de potenciar el minifundisme eclesial.
  3. Ens ajudi a la presència territorial a tota Catalunya.
  4. Ens ajudi a ser-hi a totes les ciutats de més de 50.000 habitants hi hagi, com a mínim, una Comunitat Local amb fort impacte cultural i rellevància social.