Lideratge de futur

Ponència: Lideratge de futur

 

Anàlisi:

Les nostres Comunitats estan plenes d’homes i dones joves disposats a respondre, des del compromís de la seva fe, a la vocació de servei a què estem cridats els cristians.

 

Prospectiva:

En el decurs de la pròxima dècada més de 1.000 homes i dones hauran d’ocupar llocs de responsabilitat a les nostres Esglésies i a les diferents Institucions protestants en el servei en què som cridats.  Sigui com a pastores o pastors, com a responsables de ministeris a nivell local, nacional o interdenominacional o com a missioneres o missioners més enllà de les nostres fronteres, sense oblidar les responsabilitats de Patronats de Fundacions, Juntes de les diferents Institucions o tasques directives i tècniques a Entitats de Serveis Socials, Culturals, Educatius o de Lleure.

 

Reptes de futur:

Per respondre a aquesta necessitat de renovació del lideratge i per donar-li un impuls que respongui a les necessitats del nou segle caldrà:

  1. En primer lloc, que l’actual lideratge sigui el que promogui aquesta renovació.
  2. En segon lloc, que entre tots contribuïm a desenvolupar un Pla de Treball que faciliti el sorgiment de noves vocacions.
  3. En tercer lloc, que es posi a disposició d’aquestes vocacions les eines formatives i de reciclatge oportunes.
  4. En quart lloc, que s’arribi a concretar una Escola de Formació de Lideratge.

 

Aquest Pla de Treball i aquestes eines formatives, que s’han de concretar en una Escola de Lideratge, només es podran assolir des d’un compromís de cooperació entre famílies denominacionals, Comunitats locals i Centres d’educació Teològica que, des del seu arrelament en el país i aprofitant les noves tecnologies, siguin capaces de reorientar la situació actual.